113. zbor Modré hory Bratislava – Petržalka

Ako sa to začalo

Kde bolo tam bolo, v časoch keď sa voda sypala a piesok lial, nie až tak celkom dávno, vznikol z čista jasna náš zbor.

Na jeseň roku 2001 sme podnikli naše prvé podujatie – výpravu na Stánisko. Vidím, že chcete silou mocou vedieť presný dátum, takže nech sa páči: 21.10.2001. Tento pamätný deň teda považujeme za vznik 25. oddielu.

17.12. 2001 sme spolu so 17. vojom vĺčat a vytvorili skautský zbor s číslom 113, ktorý sme neskôr pomenovali na 113. zbor Modré hory.

Číslo zboru nám schválili a ku dňu 7.1.2002 nám bola aj pridelená právna subjektivita.

Január 2003 - obnovujeme tradíciu skautských pretekov v behu na lyžiach a realizujeme nultý obnovený ročník podujatia Biela stuha

Marec 2003 - 4. ročník mestskej hry Panelák organizujeme pre celú Bratislavu

Počas letného tábora v roku 2003 sme u nás privítali skupinu skautov zo 180. oddielu z Michiganu, ktorým sme poukazovali pekné miesta Slovenska.

September 2003 - pridáva sa k nám 8. roj včielok Osada vychádzajúceho Slnka.

V lete 2004 vznikol oddiel roverov, neskôr pomenovaný na 7. oddiel roverov Piatok trinásteho. V zbore máme odvtedy zastúpené všetky vekové kategórie.

V roku 2005 sme zrealizovali medzinárodnú expedíciu Ostrovy 2005, počas ktorej sme navštívili Írskych skautov a zúčastnili sa podujatia EUROJAM 2005, na ktorom sa stretlo vyše 10000 skautov z celého sveta.

Významnou udalosťou, ktorá sa zapísala do histórie zboru v druhej polovici roka, bolo nesporne pripojenie 103. zboru skautiek. Pozitívny výsledok sa prejavil najmä vo výraznom oživení činnosti roverského oddielu, ktorý sa stal silnou oporou v organizovaní našich aktivít. Veľká časť činnosti toho oddielu prebiehala v súvislosti s realizovaným projektom 'Odklínanie hradov', v rámci ktorého sa staráme o zrúcaninu hradu Ostrý Kkameň.

Náš 25. oddiel skautov zísal v roku 2006 ocenenie "Kvalitný oddiel" - ako jeden z 12 oddielov na Slovensku