113. zbor Modré hory Bratislava – Petržalka

Čo je skauting?

...je školou života pre deti a mladých ľudí

...je aj hnutím dospelých s mladým duchom

...je spoločenstvom ľudí, ochotných urobiť niečo pre toho druhého

...je hnutím ľudí, ktorí veria, že výchovou jednotlivca možno pozitívne ovplyvniť rozvoj spoločnosti a ľudstva

...je otvorený všetkým, bez ohľadu na ich pôvod, rasu, národnosť, vieru či sociálne postavenie

Slovenský skauting je nezisková organizácia, ktorá sa venuje práci s deťmi a s mládežou opäť od roku 1990, po obnovení činnosti skautingu na Slovensku. Patrí medzi jednu z najväčších organizácií, ktoré sa venujú mládežníckym voľnočasovým aktivitám.

Skauting vznikol v Anglicku v roku 1907, keď zakladateľ Lord Baden Powel prvýkrát usporiadal skautský tábor pre mladých chlapcov. Čoskoro sa jeho myšlienka rozšírila do celého sveta.

Hry s premysleným cieľom pre deti v mladšom veku a plnenie projektov a osobných výziev v staršom veku sú príťažlivou cestou k osobnému rastu, samostatnosti, schopnosti presadiť sa, povedať si svoj názor, tímovo spolupracovať, schopnosť komunikovať, viesť skupinu ľudí a rozhodovať sa v krízových situáciách. Zároveň poskytuje mladým ľuďom voľnosť, príležitosť spoznávať, čo v nich v skutočnosti je a čo dokážu - priestor pre kreativitu a vlastnú sebarealizáciu. Skauting je aj dobrodružstvo a kopec zábavy, partia vrstovníkov so spoločnými záujmami, s ktorými si vytvárajú dlhotrvajúce priateľstvá a vzájomne sa podporujú.

Skauting ako systém výchovy a sebavýchovy, ponúka pomoc rodičom pri výchove ich detí. Dnešné mladé deti zas oslovuje príťažlivými i nevšednými formami aktivít a činnosti, ktoré vychádzajú z moderných výchovných postupov.